Zapožičanie výstroje v cene výstupu

Zapožičanie doleuvedenej horolezeckej výstroje je vždy súčasťou ceny každého výstupu.

 

horolezecká prilba

horolezecký sedací úväz

horolezecký cepín*

horolezecké mačky*

* len ak je súčasťou túry pohyb po snehu, ľade alebo v ľadovcových oblastiach