Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi horským vodcom (poskytujúcim službu) a klientom/mi.

Horský vodca UIAGM

Ing. Robert Vrlák – horský vodca UIAGM
Člen Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky NAHVSR
Štôla 986, 059 37 okres Poprad, Vysoké tatry
Tel.: 00421 907 725 546
E-mail.: info@robertvrlak.com
IČO: 37501429
DIČ: 1025036870
Nie je platiteľ DPH

Nákup túr

Darčekové poukážky

Termíny túr

Vybavenie na túry

Kondícia, zdravotný stav a pripravenosť

Storno poplatky

Covid

Zrušenie túry

Poistenie

Každý zákazník svojím nákupom súhlasí s horeuvedenými obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov.

Zároveň každý zákazník svojím nákupom súhlasí s uverejnením fotografií z túry na sociálnych sieťach a webe www.robertvrlak.com

Ing. Robert Vrlák
Horský vodca UIAGM
Štôla 986, 059 37 Štôla okres Poprad
00421 907 725 546
info@robertvrlak.com